Välj att visa priser: inkl. moms | exkl. moms

Nytt ruttsystem i Kattegatt och Norra Öresund 1 juli 2020

2020-03-03

Efter beslut av FN´s sjöfartsorganisation (IMO) införs det nya ruttsystemet nu i sommar. Detta görs för att avsluta

den befitliga hårt trafikerade Route T genom att en rekommenderad rutt, Route S införs längs den Svenska kusten

från Läsö till Öresund. Längs Route S kommer det att finnas tre trafiksepareringar för att separeta nord- och

sydgående trafik. Fartyg till och från öresund ska trafikera Route S och fartyg till och från Stora Bält ska trafikera

Route T. Även den befintliga Route T kommer att förändras något i samband med införandet av det nya ruttsystemet och norr om Skagen

införs två trafiksepareringar för att separera in- och utgående trafik.

Söfartsverket kommer att den 22 april 2020 att ge ut nya editioner av följande svenska sjökort, som ersätter nu gällande editioner enligt ordinarie rutiner:

nr 2, 74, 924, 925 och 931.

Sjöfartsverket kommer den 22 april 2020 att ge ut nya editioner av följande svenska sjökort:

nr 8, 92, 93 och 922.

Dessa kort får endast användas för navigering från 1 juli 2020.

 

För yttligare infrmation kontakta oss per telefom eller via mail.

 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track our behavior and to improve your experience on the site.
You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser.